Reflexní diagnostika

Reflexní diagnostika je velmi spolehlivá a výmluvná, protože v reflexních zónách se promítá okamžitě veškeré dění v člověku. Stačí vědět, kde mají orgány a části těla odpovídající reflexní plošky a během několika minut můžeme zjistit, kde jsou slabá místa. Informace, které pomocí reflexní diagnostiky získáme, mají jinou povahu než diagnostika klasické medicíny. Můžeme je definovat jako kondice orgánů nebo částí těla. Citlivost reflexní plošky se okamžitě zvýší, když je menší tok životní energie orgánem. Nesmíme se nechat znejistit skutečností, že jen málokdy korespondují zjištěné reakce s projevy nemoci.

Při reflexní diagnostice promačká terapeut reflexní plošky všech důležitých orgánů, které se nacházejí na chodidlech, včetně nártů a oblasti obou kotníků. Míra citlivosti jednotlivých reflexních plošek se zapisuje do speciálního formuláře a zjištěné skutečnosti slouží jako podklad pro vyhodnocení. Terapeut doporučí klientovi v případě potřeby vhodný čaj, bylinnou tinkturu, vitamínovou kúru, případně dietu. Součástí reflexní diagnostiky je také ošetření reflexních plošek, které vykazovaly největší citlivost. Klient je na tyto reflexní plošky upozorněn a je mu doporučeno si dané plošky doma ošetřovat. Konkrétní plošky jsou po dohodě s klientem označeny přímo na chodidlech, případně zaznačeny do mapy chodidel.

Reflexní diagnostika je nezbytnou součástí procesu léčení. Nezabývat se jí, ať už z jakýchkoliv důvodů, znamená připravit se o cenné informace, které dává tělo o příčině nemoci.

Autorkou tohoto plakátu je paní Dana Jirasová, žákyně manželů Patakyových.

Zdroj: www.patakyovi.cz/mapa-reflexnich-zon.php

 

Pro lepší orientaci na chodidlech je možno použít interaktivní pomůcku, kterou vytvořil pan Jaroslav Uher.

Zdroj: www.patakyovi.cz/zony/chodidla.php

 

Cena a délka procedury je uvedena v ceníku.