Reflexní terapie čaker

Čakry jsou energetická centra podél páteře, která zabezpečují komunikaci hmotného těla s nehmotným tělem (aurou). Kromě toho, že všechny orgány nebo části těla mají svoji reflexní plošku na chodidle, na ruce, na obličeji nebo jinde na těle, má také každá ze 7 čaker na chodidle svoji vlastní zónu. Pomocí reflexní terapie čaker je můžeme ovlivňovat, harmonizovat a výrazně v nich změnit stav energie.

Vzhledem k  tomu, že se jedná o práci s energií, provádí se terapie velmi jemným tlakem. Reflexní terapie čaker je určená především osobám, které hůře snášejí bolest, preferují relaxaci nebo jsou vážně nemocné.

Během ošetření čaker nebo i po něm dochází někdy k určitým ozdravným procesům, které známe z reflexní terapie. Můžeme zažít reakce organismu, kdy se  stav jakoby zhorší nebo může dojít k uvolnění emocí, které se projeví pláčem, smíchem apod. Tyto reakce nepotlačujeme, protože se jedná o účelnou samoregulaci našeho organismu.

Pro co nejlepší účinky by se tato terapie měla opakovat každý druhý den, přičemž se doporučuje řada alespoň sedmi sezení za sebou.


Cena a délka procedury je uvedena v ceníku.